Закон Украины "Про обращение граждан"

Закон України "Про звернення громадян"
від 13.05.1999 року

(витяг українською мовою)

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваженнях), заяви (клопотання) і скарги.
До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких:
- порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина:
- створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;
- незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Анонімні звернення розгляду не підлягають.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
Керівники та інші посадові особи органів державної влади зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно і встановлені дні та години. Усі звернення на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади та їх посадових осіб тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Выражение дня

"Раньше бабульки подходили ко мне на свадьбах, тыкали пальцем мне под ребро и говорили: 'Ты следующий'. Они перестали это делать после того, как я стал говорить им то же самое на похоронах."

Ликбез

В: Аббревиатура "RSVP", что это?
О: С французского "répondez s'il vous plaît" (ответ пожалуйста), предполагает, что вы ответите и подтвердите своё присутствие, отказ и тд. в зависимости от содержания письма. Часто используется в пригласительных на банкет, когда принимающей стороне нужно заказывать места заранее.